Udostępnianie

Środki zebrane z udostępniania archiwów wykorzystywane są utrzymania serwera, domen oraz zakupów nowych fotografii, zdjęć i dokumentów.  Strona nie ma charakteru komercyjnego oraz nie jest instytucją pozarządową.

Zdjęcia udostępnione przez archiwa.edu.pl do komercyjnych projektów mogą być wykorzystane jednorazowo. 

FOTOGRAFIE

Każde z fotografii udostępnionych w serwisie posiadam negatyw lub oryginalny wydruk fotograficzny. Zastrzegam sobie prawo do udostępniania fotografii w serwisach bez uiszczenia opłaty lub uzyskania zgody. 

Istnieje możliwość udostępniania fotografii do filmów, gazet, książek i mediów cyfrowych po wcześniejszym uzgodnieniu warunków współpracy. Zdjęcia skanowane są  w rozdzielczości 3400 DPI do 12500 DPI(negatyw),48 bitów w formacie JPEG, TIFF. Istnieje możliwość przystosowania zdjęcia do rozdzielczości telewizyjnej HD i 4K.  Zakupione zdjęcie może przejść retusz fotograficzny. 

Przykładowy retusz fotografii.

CENNIK:

Rozdzielczość Bez retuszu Retusz  Termin
3400 DPI 85 zł 100 zł 1 – 2 dni robocze
HD 100 zł 115 zł  1 – 2 dni robocze
4K 120 zł 135 zł 2 – 3 dni robocze

*Wielkoformatowy skan z negatywu do 12500 DPI ustalany indywidualnie. Informacje o negatywie znajduje się w tabeli pod zdjęciem na stronie danego obiektu. 

POCZTÓWKI I WYCINKI Z GAZET

W zbiorach znajdują się fotografie oraz pocztówki, które udostępniane są publicznie i nie posiadają praw autorskich i pokrewnych.  Istnieje możliwość zakupu usługi skanowania takiego obiektu, który znajduje się na stronie. Pocztówki skanowane są  w rozdzielczości 3400 DPI (48 bitów) w formacie JPEG, TIFF.

CENNIK:

Pocztówka 45  zł 1 – 2 dni robocze
Pocztówka stereoskopowa 35  zł 1 – 2 dni robocze
Wycinki z gazet 15 zł 1 – 2 dni robocze

DOKUMENTY:

Standardowy skan dokumentów w formacie A4.  Cenna 5zł od strony.

ZAMÓWIENIE:

Każdy obiekt posiada numer katalogowy znajdujący się w tabeli pod zdjęciem, który należy wysłać na mail opisując potrzeby.  Wniosek z prośbą dotyczącą użycia zdjęcia, dokumentu należy skierować drogą elektroniczną na adres: porcelanainfo02@gmail.com 

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

  • Informacje o wnioskodawcy (instytucja, osoba prywatna, podmiot gospodarczy itp.) oraz ogólna charakterystyka działalności
  • Osoba prowadząca projekt (imię, nazwisko, funkcja)
  • Cel, przeznaczenie, sposób wykorzystania zdjęcia
  • Charakterystyka projektu, w którym zdjęcie będzie wykorzystywane (użytkownicy, odbiorcy, skala działania, nakład itp.).
  • Określenie terminu wykorzystania zdjęcia (data publikacji).
  • Opis miejsca w projekcie graficznym, w którym zdjęcie zostanie zamieszczone

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN.